Εργαστήρια Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου

Το Future Worlds Center διοργάνωσε κατά τον μήνα Οκτώβριο δύο εργαστήρια στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου.

Στις 15-17 Οκτωβρίου, διοργανώθηκε στο Ξενοδοχείο Classic το Διεθνές Φόρουμ για τον Πολίτη όπου αξιοποιήθηκε η μεθοδολογία του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου. Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Let’s get Active! Incentives for citizens’ active participation in the democratic life of the European Union”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Europe for Citizens" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι από την Κύπρο και τις χώρες-μετόχους στο πρόγραμμα Ρουμανία, Πολωνία και Ιταλία, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν λύσεις και εισηγήσεις για την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 22 Οκτωβρίου, η ομάδα του προγράμματος "Reinventing Democracy in the Digital Era” σε συνεργασία με την Ουτοπία Κολλεκτίβα πραγματοποίησε στο χώρο της Ουτοπίας παρουσίαση και εφαρμογή σε μικρή κλίμακα της μεθοδολογίας του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου. Οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση κλειδί: «Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο κοινωνικο-πολιτικό σύστημα της Κύπρου ώστε να βελτιωθεί η δημοκρατική διακυβέρνηση;» Οι απόψεις τους βιντεοσκοπήθηκαν με σκοπό να αξιοποιηθούν σε μεταγενέστερα στάδια του προγράμματος.