"Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας"

Τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από παγκόσμιες περιπλοκότητες και αλληλεξαρτήσεις. Η κατανόηση αλλά και οι δεξιότητες που απαιτούνται ως προς την παγκόσμια πολιτότητα, αποκτούν σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ζωτική σημασία. Για να μπορέσουμε να επιλύσουμε διάφορα παγκόσμια ζητήματα, η παγκόσμια εκπαίδευση στο σχολείο είναι άκρως απαραίτητη. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τα απαραίτητα υλικά και μεθοδολογίες για να διευκολυνθούν στο να κατανοήσουν διάφορα παγκόσμια ζητήματα αλλά και να τα μεταφέρουν στους μαθητές τους με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Το πρόγραμμα «Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας» είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europe-AID) το οποίο αποσκοπεί στο να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά να εξερευνήσουν και να εκτιμήσουν τον κόσμο μας, να παρατηρήσουν το φυσικό τους περιβάλλον και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Κύπρο, το πρόγραμμα συντονίζεται από τον μη-κυβερνητικό οργανισμό, Future Worlds Center.

Το τριετές πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου 2016, είχε ως απώτερο στόχο να ευαισθητοποιήσει τα μικρά παιδιά (ηλικίας 3-8 χρονών) και να αλλάξει τις συμπεριφορές τους απέναντι στα θέματα ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μπορούν να αναλάβουν δράση για να στηρίξουν αειφόρους τρόπους ζωής. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με τρόπο που να εξετάζει συγκεκριμένα βασικά θέματα εκπαίδευσης όπως την έννοια της Aλληλοσύνδεσης (τοπικοί-παγκόσμιοι συσχετισμοί), την Αειφόρο Ανάπτυξη (διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης) και την έννοια της Δικαιοσύνης (μέσω του Δίκαιου Εμπορίου).

Το πρόγραμμα στηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και πραγματοποιείται σε συνεργασία με δασκάλους νηπιαγωγείων, προ-δημοτικών, δημοτικών, βοηθούς δασκάλους και με άλλους ενήλικες εκπαιδευτικούς, ούτως ώστε να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση και οι δεξιότητες τους για να μπορέσουν να προσθέσουν δραστηριότητες που παρακινούν τη μάθηση παγκοσμίων θεμάτων στην καθημερινή διδασκαλία των παιδιών. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 85 εκπαιδευτικοί από 54 σχολεία από όλη την Κύπρο, συμπεριλαμβάνοντας νηπιαγωγεία, και σχολεία προ-δημοτικής, δημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης. Πολλά από τα παιδιά που ήρθαν σε επαφή με το πρόγραμμα άρχισαν να αναλογίζονται ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον αλλά και την ανθρωπότητα, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω των δραστηριοτήτων του, καλλιεργήθηκαν αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η αγάπη και η εκτίμηση για τον κόσμο, ο σεβασμός προς το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διαφορετικότητα.

Στα πλαίσια της τελικής ευθείας του προγράμματος, διοργανώθηκαν δύο σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (KΠΕ Αθαλάσσας - 16/01/16, ΚΠΕ Ακρωτηρίου – 23/01/16) σε συνεργασία με την ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στα εν λόγω σεμινάρια, συμμετείχαν 46 εκπαιδευτικοί, αντιπροσωπεύοντας 20 καινούρια σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν την εφαρμογή του προγράμματος μέσω των δραστηριοτήτων και των υλικών που τους έχουν διανεμηθεί (διατεθειμένα και στην ιστοσελίδα του προγράμματος), και έτσι θα προωθούν την ιδεολογία του προγράμματος στους νεαρούς μαθητές τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και το Future Worlds Center, επισκεφθείτε τις πιο κάτω σελίδες:

http://www.worldfromourdoorstep.com/index.php/el/

http://www.futureworldscenter.org/index.php/en/