"Κάντε το χυμό πορτοκαλιού δίκαιο!"

Κάνουμε έκκληση στα ευρωπαϊκά Σούπερ μάρκετ: Κάντε το χυμό πορτοκαλιού δίκαιο!

Ενώ οι προμηθευτές σε όλη την Ευρώπη έχουν τεράστια κέρδη από την πώληση του χυμού πορτοκαλιού ιδιωτικής ετικέτας, η πλειοψηφία των εργατών και αγροτών που παράγουν και επεξεργάζονται τους χυμούς των φρούτων ζουν σε βαθιά φτώχεια. Η παραγωγή χυμού πορτοκαλιών είναι επίσης εντελώς καταστροφική για το περιβάλλον - ο κλάδος χαρακτηρίζεται από την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων.

Το 80% όλων των χυμών πορτοκαλιού που πωλούνται στην Ευρώπη παράγονται στη Βραζιλία. Το 66% των εν λόγω χυμών πωλούνται ως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της Aldi, του Ομίλου Lidl Schwartz, Kaufland και Tesco. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του προμηθευτή των σούπερ μάρκετ είναι ζωτικής σημασίας. Δεν ενεργεί μόνο ως θυρωρός για την ευρωπαϊκή αγορά χυμού πορτοκαλιού, αλλά επίσης και ως εργολάβος για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τους. Αυτός είναι ο λόγος που τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνθήκες εργασίας και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

Με την υπογραφή του παρόντος αιτήματος καλούμε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αναγνωρίσουν ότι οι συνθήκες εργασίας των εργατών και των παραγωγών καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής χυμού πορτοκαλιού σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, είναι απαράδεκτες. Είναι ευθύνη των προμηθευτών να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι που παράγουν τα τρόφιμα που πωλούνται στα καταστήματά τους, με τη μορφή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ζουν και εργάζονται με αξιοπρέπεια!

Προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική κατάσταση κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού χυμού πορτοκαλιού τα σούπερ μάρκετ πρέπει να:

  • Εφαρμόσουν αποτελεσματικό έλεγχο για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, και να αμβλύνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Εφαρμόσουν αξιόπιστες διαδικασίες παρακολούθησης και άμεσης εμπλοκής με τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τοπικούς εργαζόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι οργανώσεις αυτές θα πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιμα σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων μέχρι το ανώτερο. Ένα λειτουργικό σύστημα καταγγελιών και ένα σύστημα για την ανεξάρτητη επαλήθευση θα πρέπει να συσταθεί.
  • Συνεργαστούν με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους τοπικούς υπαλλήλους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να ορίσουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, ιδιαίτερα στην περιοχή του Sao Paulo της Βραζιλίας, και ένα αξιοπρεπές εισόδημα και δίκαιη τιμή για τους μικρούς παραγωγούς.
  • Βεβαιωθούν ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσαι είναι σεβαστή σε όλες τις δραστηριότητες υπεργολαβίας και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.
  • Βεβαιωθούν ότι η απασχόληση επιλέγεται ελεύθερα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού (όχι καταναγκαστική εργασία, όχι δουλεία)
  • Βεβαιωθούν ότι δεν γίνονται διακρίσεις στην απασχόληση και να αποκαλύψουν την πλήρη λίστα των προμηθευτών στη Βραζιλία.

 

Επιπλέον, τα σούπερ μάρκετ πρέπει να κάνουν δυναμικές και συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής χυμού πορτοκαλιού. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Μέτρηση του αντίκτυπου, με τη χρήση διάφανων και διεθνώς αποδεκτών μεθόδων, όπως π.χ. ISO 14040 ή τα πρότυπα της ΕΕ για το Περιβάλλον.
  • Εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS).

 

Τερματίστε την εκμετάλλευση των εργαζομένων και την περιβαλλοντική καταστροφή κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού του χυμού πορτοκαλιού, τώρα!

Μπορείτε να βρείτε το υπόμνημα και περισσότερα για την εκστρατεία εδώ.

To υπόμνημα «Κάντε δίκαιο το χυμό πορτοκαλιού» είναι μέρος της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας SUPPLY CHA!NGE, που είναι συνχρηματοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στην Κύπρο από το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του Future Worlds Center.