Εκπαιδευτική Συνάντηση Insafe στην Κύπρο

Στις 20 - 22 Απριλίου 2016, θα πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα η Εκπαιδευτική Συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου ‘Insafe’ με συμμετοχή του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 'CyberEthics'.

Στόχος της συνάντησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη των Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου των χωρών της Ευρώπης, τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν σε αριθμό τα 100, να συζητήσουν τις τελευταίες τάσεις στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο ανταλλάζοντας παράλληλα εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων γύρω από την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.