Έναρκτήρια Συνάντηση Δικτύου Κέντρων Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος των μικρών νησιωτικών κρατών

Κατά το διήμερο, 15 – 16 Μαρτίου 2016, το Κυπριακό Κέντρο Αριστείας για το Κυβερνοέγκλημα, εκπροσωπούμενο από τους Κωνσταντίνο Τσιούρτο (CNTI) και Κώστα Ευθυμίου (ΓΕΡΗΕΤ), συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου SINCERE, που διεξήχθη στo νησί του Τζέρσευ. Το έργο αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση ενός Δικτύου Κέντρων Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος των μικρών νησιωτικών κρατών. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής κυβέρνησης, των Εθνικών Κέντρων Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος της Κύπρου και της Λιθουανίας, εκπρόσωποι των τμημάτων ηλεκτρονικού εγκλήματος των αστυνομικών αρχών των νησιών Jersey, Guernsey, Isle of Man, Gibraltar και Malta, αλλά και δεκάδες εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα.

Το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα και την Εκπαίδευση για την καταπολέμηση όχι μόνο της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, αλλά και για την πρόληψη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, έρευνα εκπαίδευση, τη δημιουργία δικτύων και την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας.

Στους συμμετέχοντες έγινε παρουσίαση από τον κο Ευθυμίου για την εμπειρία τη Κύπρου στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοεγκλήματος και τα μέτρα που λαμβάνονται, όπως επίσης και παρουσίαση των δράσεων και αποτελεσμάτων του Κυπριακού Κέντρου Αριστείας για το Κυβερνοέγκλημα. ΟΙ παριστάμενοι εξέφρασαν την επιθυμία να μάθουν από την εμπειρία της Κύπρου.

Στα πλαίσια των εργασιών της διήμερης συνάντησης, οι κύριοι Τσιούρτος και Ευθυμίου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τους συμμετέχοντες και να συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για τον σχεδιασμό του Κέντρου Αριστείας που τα μικρά νησιά μέλη του έργου επιθυμούν να δημιουργήσουν, αλλά και υλοποίηση δράσεων.

Η παρουσία του Κυπριακού Κέντρου στην συνάντηση εντασσόταν στα πλαίσια της προσπάθειας μας για δημιουργία σχέσεων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται για την πρόληψη και καταπολέμηση του Κυβερνοεγκλήματος.

Να αναφερθεί πως το Κυπριακό Κέντρο Αριστείας για το Κυβερνοέγκλημα, που συντονίζεται από το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου, συμμετέχει ήδη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Κυβερνοεγκλήματος, υπό τον συντονισμό του τμήματος κυβερνοεγκλήματος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής