Επίσκεψη Insafe στο Λύκειο Αραδίππου

Στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου Insafe που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα στις 20 και 21 Απριλίου 2016, τα μέλη της Insafe επισκέφθηκαν στις 22 Απριλίου το Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος». Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του Δικτύου της Insafe για τις δράσεις που έχει αναλάβει το σχολείο στο πλαίσιο του προγράμματος "Μικροί εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο".

Η επίσκεψη έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν και να προωθήσουν το καινοτόμο τους έργο στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να γίνει μία εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ευρωπαίων συμμετεχόντων και των μαθητών, όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών με σκοπό να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στην κάθε χώρα προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και πληροφόρησης της σχολικής κοινότητας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Οι "Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο" είναι ένα Πρόγραμμα που συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου ‘CyberEthics’, σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού, το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου, τη Microsoft και τους Μικρούς Εθελοντές. Το Πρόγραμμα προσβλέπει στην αξιοποίηση μαθητών -των Μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο- για την ανάληψη δράσης για εκπαίδευση των μαθητών του Σχολείου αλλά και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, για την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο», επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος.