Το ‘CyberEthics’ σε συνάντηση ομάδας εστίασης μεταξύ INSAFE – POSCON

Το ‘CyberEthics’ συμμετείχε μετά από πρόσκληση που έλαβε από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου – Insafe σε συνάντηση ομάδας εστίασης μεταξύ της INSAFE και του Θεματικού Δικτύου POSCON - Positive Online Content and Services for Children in Europe η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2016 στο Βερολίνο.

Η συνάντηση στόχευε πρωταρχικά στην αλληλοενημέρωση μεταξύ των δύο Ευρωπαϊκών Δικτύων σε σχέση με τις δράσεις που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός καλύτερου διαδικτύου για όλους και ειδικότερα για τα παιδιά. Η ενημέρωση εκ μέρους της INSAFE επικεντρώθηκε στην προώθηση της πλατφόρμας Better Internet for Kids που στόχο έχει την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της INSAFE ΚΑΙ INHOPE. Από την άλλη, η POSCON, ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Safer Internet, έδωσε έμφαση στην παρουσίαση της λίστας κριτηρίων που έχει συντάξει με σκοπό την αξιολόγηση του υλικού και υπηρεσιών που προβάλλονται στο διαδίκτυο και απευθύνονται σε παιδιά. Κατά τη διάρκεια της μονοήμερης συνάντησης συστάθηκαν ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους των δύο δικτύων οι οποίες κλήθηκαν να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και στρατηγικές που θα επιτρέψουν μία στενότερη συνεργασία μεταξύ της INSAFE και της POSCON στο ζήτημα της προώθησης του θετικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. 

Ως γνωστό, η «Στρατηγική για καλύτερο internet για τα παιδιά» που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας εμφατικά με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα της πρόσβασης των παιδιών στο διαδίκτυο προς όφελος της κοινωνικής και πολιτιστικής τους ανάπτυξης, έχει ως βασικό της στόχο να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις που θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων στα παιδιά να επωφεληθούν από το διαδίκτυο μέσω της αξιοποίησης θετικού, εκπαιδευτικού και δημιουργικού, διαδικτυακού περιεχομένου.

Το ‘CyberEthics’ συμμετείχε στη συζήτηση με τον Ανδρέα Ανδρέου, Βοηθό Συντονιστή του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.