Εναρκτήρια συνάντηση του Έργου 'Μαρίνα'

Στις 14 και 15 Ιουνίου 2016 διεξήχθη η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου 'ΜΑΡΙΝΑ' (Αριθμός έργου 710566) στη Ρώμη, Ιταλίας. Το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) σαν εταίρος του έργου εκπροσωπήθηκε από την Αλίκη Οικονομίδου (Ερευνήτρια και Συντονίστρια Έργων) και την Κατερίνα Φωτίου (Προγραμματίστρια).

Το έργο 'ΜΑΡΙΝΑ' είναι το πρώτο Horizon2020 έργο στο οποίο συμμετέχει το CNTI. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου περιέγραψαν τη μεθοδολογία του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου (Structured Democratic Dialogue; SDD) και παρουσίασαν το WIKI του Future Worlds Center (FWC).