Συμμετοχή του FWC στο AIDA (Βάση Δεδομένων Πληροφοριών Ασύλου)


Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η έκθεση της AIDA για την Κύπρο, από το Future Worlds Center, περιέχοντας εκτενής πληροφορίες για την κατάσταση και τις διαδικασίες ασύλου. Το πρόγραμμα AIDA έχει σαν γενικό στόχο να συμβάλει στη βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών ασύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ και της κατάστασης των αιτούντων άσυλο, προωθώντας υψηλά πρότυπα προστασίας εναρμονισμένα με την Ευρωπαική νομοθεσία και δίκαιες διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και κράτησης σε 16 κράτη μέλη, μέσα από εθνικές αναφορές, συγκριτικούς δείκτες, νέα, οπτικοακουστικό υλικό και έγγραφες μαρτυρίες.


Η Βάση Δεδομένων Πληροφοριών για το Άσυλο ( AIDA ) είναι ένα έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους ( ECRE ), υπό τον συντονισμό Φόρουμ Réfugiés - Cosi , η Επιτροπή ουγγρική Ελσίνκι και το Συμβούλιο Προσφύγων της Ιρλανδίας


Περισσότερα εδώ,

http://www.futureworlds.eu/wiki/AIDA_-_Asylum_Information_Database