Στην Πράγα μετέβηκε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, η κ. Ηλιάδα Σπύρου λειτουργός του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, και Συντονίστρια της Γραμμής Βοήθειας Ασφαλούς Διαδικτύου. στα πλαίσια της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού έργου CyberEthics στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας Κέντρων Ενημέρωσης για το Ασφαλές Διαδίκτυο, Insafe. Η κ. Σπύρου έλαβε μέρος σε εκπαιδευτική συνάντηση για την καλύτερη κατανόηση του Ίντερνετ των πραγμάτων (Internet of Thigns) και το μέλλον της τεχνολογίας. Η συνάντηση ασχολήθηκε με τις εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες των Κέντρων Ενημέρωσης Διαδικτύου και Γραμμές Βοήθειας στην Ευρώπη.

Κατά την παραμονή της η κυρία Σπύρου είχε την ευκαιρία να:

• Ανταλλάξει απόψεις για καλύτερες πρακτικές με όλο το δίκτυο.

• Αναπτύξει μια καλύτερη κατανόηση του “Internet of Things” και τι προνοούν οι νέες τεχνολογίες για το μέλλον και την εργασία των Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου.

• Ενημερωθεί για μερικές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον διαδικτυακό εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση, και την παροχή ευκαιριών για καλύτερη κατανόηση των κινδύνων και της αντιμετώπισής τους.

• Ανταλλάξει απόψεις αναφορικά με εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με το δίκτυο.

• Να παρουσιάσει 2 συγκεκριμένα περιστατικά που είχε η Γραμμή Βοήθειας Ασφαλούς Διαδικτύου και να τις συζητήσει με τις υπόλοιπες Γραμμές Βοήθειας για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

• Ενημερωθεί και να συζητήσει για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2016.

• Συμμετέχει στην συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του δικτύου της Insafe.

Η Ευρωπαϊκή αυτή συνάντηση οργανώνεται δύο φορές τον χρόνο με την συμμετοχή όλων των μελών της Insafe.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργο CyberEthics και το πρόγραμμα Safer Internet της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ,

http://www.cyberethics.info/cyethics1/index.php?lang=el
http://www.saferinternet.org/home