Συμμετοχή του Δρ. Γιάννη Λαούρη σε ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ψηφιακό Μέλλον (Πρωτοβουλία Onlife)


Η πρωτοβουλία Onlife Initiative, γνωστή επίσης και ως Concept Re-engineering Think Tank ήταν ένα έργο που οραματίστηκε και υλοποίησε απευθείας η Γενική Διεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. To έργο έτρεξε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ομάδας Ψηφιακό Μέλλον (Digital Futures Task Force) της Γενικής Διεύθυνσης Connect της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο αποσκοπούσε στο να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο η ψηφιακή μετάβαση και κυρίως η υπερ-συνδεσιμότητα, επηρεάζει τις προσδοκίες της κοινωνίας. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση της χάραξης πολιτικής. Ο Πρόεδρος του οργανισμού FWC, Δρ. Γιάννης Λαούρης επιλέχθηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή να συμμετάσχει στην ομάδα 12 Διεθνών εμπειρογνωμόνων, που συνέγραψαν το μανιφέστο για το ψηφιακό μέλλον.


Εξάλλου ο Δρ. Λαούρης, κλήθηκε ως ένας από τους πέντε κύριους ομιλητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρουσιάσει τη δική του συνεισφορά στο Onlife Μανιφέστο, όπως αυτό ονομάστηκε. Ο Δρ. Λαούρης έχει συνεισφέρει δύο κεφάλαια στο Μανιφέστο, ένα με θέμα την ανάγκη επανα-ανακάλυψης της δημοκρατίας στην εποχή τη τεχνολογίας και ένα το οποίο προβληματίζει για την έννοια της ζωής στην εποχή που τα ρομπότς, τα τεχνητά όργανα, οι 3-διάστατες εκτυπώσεις ανθρώπινων οργάνων και άλλα επιτεύγματα, μας υποχρεώνουν να διατυπώσουμε με σαφήνεια τι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει ώς άνθρωπους (human) με στόχο να το προστατεύσουμε μέσα από πολιτικές.

 

Η Επιλογή του Δρ. Λαούρη, αποτελεί μια αναγνώριση τόσο του προσωπικού έργου και συνεισφοράς του ιδίου όσο και του έργου του οργανισμού Future Worlds Center στα θέματα της Δημοκρατίας, Ασφαλούς Διαδικτύου και Μετάβασης στη Ψηφιακή εποχή.


Περισσότερα για την πρωτοβουλία Onlife και το Onlife Manifesto εδώ,


http://www.futureworlds.eu/wiki/The_Onlife_Initiative
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/onlife-manifesto

Η ομιλία του Δρ. Λαούρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
https://www.youtube.com/watch?v=lWRW2sSqVGU