Ημερίδα Πληροφόρησης Στοχευμένων Ομάδων του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 3CE – Κυπριακό Κέντρο Αριστείας για την επιμόρφωση, έρευνα και εκπαίδευση για το Κυβερνοέγκλημα

 

Ως μέρος του Ευρωπαϊκού έργου 3CE, διοργανώνεται στις 30 Ιουνίου, στο Ανώτατο Δικαστήριο, ημερίδα «Target Groups Information Day», με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών - Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικηγόροι, Αστυνομικοί, άλλοι δημόσιοι λειτουργοί, παροχείς υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, κλπ. Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το έργο και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων για τους αποτελεσματικότερους τρόπους αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος στην Κύπρο. Το αντικείμενο της Ημερίδας θεωρείται εξαιρετικής σημασίας στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, και ως εκ τούτου, η ημερίδα θα τελεστεί υπό την υψηλή προστασία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Την ημερίδα θα προσφωνήσουν ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Μύρων Νικολάτος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Γιώργος Μιχαηλίδης.

Το 3CE – Cyprus Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (http://www.3ce.cy) είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Prevention of and Fight Against Crime» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο 2014, με τη συμμετοχή των ΓΕΡΗΕΤ, Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI), Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ADITESS Ltd. και της Αστυνομίας Κύπρου. Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να προσφέρει μικρής διάρκειας επικεντρωμένα και εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα που σχετίζονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Θα αναπτυχθούν επίσης πανεπιστημιακά προγράμματα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και θα γίνει η σχετική εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα προγράμματα θα παρέχουν καλύτερη κατανόηση των νομικών και τεχνικών στοιχείων του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

 

Το 3CE φιλοδοξεί να γίνει ένα υποδειγματικό Κέντρο Αριστείας (Centre of Excellence) στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, με τη διεξαγωγή έρευνας στους σχετικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που αφορούν την εγκληματολογική ανάλυση, τα συστήματα ανίχνευσης εισβολής στις υποδομές πληροφοριών ζωτικής σημασίας, και νομικές πτυχές του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Με την εκμετάλλευση υφιστάμενων συνεργασιών των συμμετεχόντων με τρίτες χώρες, το 3CE φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει ενδιαφερόμενα μέρη και εκτός των συνόρων της Κύπρου.