Στρατηγικό Εργαστήρι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου 3CE


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, στις 30 Ιουνίου 2015, Στρατηγικό Εργαστήρι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου 3CE στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Όργανα Επιβολής του Νόμου και Κέντρα Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος της Ευρώπης που επιδεικνύουν ένα αξιόλογο έργο προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι από την EUROPOL (European Police Office), την CEPOL (European Police College), το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας του Ισραήλ, την Ελληνική Αστυνομία, το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Κυπριακής Αστυνομίας καθώς επίσης και εκπρόσωποι από τα Κέντρα Αριστείας του Βελγίου, της Ισπανίας και της Ελλάδας.


Ο κύριος σκοπός του Εργαστηρίου ήταν να παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στην Ευρώπη σε σχέση με την αποτροπή, την εξιχνίαση και καταπολέμηση του Κυβερνοεγκλήματος. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που αναπτύσσουν τα Κέντρα Αριστείας σε χώρες της Ευρώπης, έγινε μία εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε θέματα Κυβερνοεγκλήματος και συζητήθηκε ένα προκαταρκτικό στρατηγικό σχέδιο που αποσκοπεί στην ευρύτερη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Κέντρων Αριστείας προκειμένου να παταχθεί το Κυβερνοέγκλημα.