Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για Λειτουργούς στη Γραμμή Βοήθειας

Το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ‘Cyberethics’ (www.cyberethics.info) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της 6ης σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων για λειτουργούς στη Γραμμή Βοήθειας Ασφαλούς Διαδικτύου (Helpline). Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, παρακολούθησαν 18 συμμετέχοντες με εκπαιδευτικό υπόβαθρο στους κλάδους των κοινωνικών επιστημών (π.χ. ψυχολογία, κοινωνική εργασία).


Καλύφθηκαν ποικίλες θεματικές ενότητες που στόχο είχαν την προσφορά μίας ευρύτερης γνώσης και επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες σε διάφορα θέματα που άπτονται, μεταξύ άλλων, της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, των διαδικτυακών κινδύνων και των νομοθεσιών που ισχύουν στην Κύπρο σε σχέση με την παιδική πορνογραφία και τη βία στην οικογένεια. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενημέρωση των συμμετεχόντων γύρω από την αποστολή, το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας της Γραμμής Βοήθειας Ασφαλούς Διαδικτύου (HelpLine) την οποία συντόνιζε η ΠΣΕΠΕΠ από το 2009 μέχρι και το 2014. Συντονιστής της Γραμμής Βοήθειας Ασφαλούς Διαδικτύου από το 2015 είναι το CNTI (Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης & Τεχνολογίας Κύπρου).


Την εκπαίδευση των συμμετεχόντων ανέλαβαν από κοινού καταρτισμένοι εκπαιδευτές από το CNTI καθώς επίσης και από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Τμήματος Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, του ΣΠΑΒΟ (Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια) και του Κολλεγίου Λήδρα.


Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες έλαβαν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Παράλληλα, κατόπιν προσωπικής συνέντευξης, έχουν επιλεγεί 6 συμμετέχοντες οι οποίοι θα στελεχώσουν τη Γραμμή Βοήθειας Ασφαλούς Διαδικτύου (HelpLine) αφού λάβουν αρχικά σχετική κατάρτιση.