Το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ‘CyberEthics’ σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς εκπαιδευτικές συναντήσεις

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015, η Inhope (Διεθνής Σύνδεσµος óλων των Ανοικτών Γραμμών Καταγγελιών) πραγματοποίησε την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση για όλες τις Γραμμές Καταγγελιών που υπάρχουν ανά το Παγκόσμιο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της EUROPOL στην Χάγη. Την Κύπρο αλλά και τον οργανισμό μας, εκπροσώπησε η κ. Ηλιάδα Σπύρου λειτουργός του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ‘CyberEthics’, και Συντονίστρια της Γραμμής Βοήθειας Ασφαλούς Διαδικτύου.


Κατά την παραμονή της η κυρία Σπύρου είχε την ευκαιρία να:
• Συμμετέχει στο INHOPE CORE Training
• Συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για τις άριστες υπηρεσίες των Γραμμών Καταγγελιών
• Συμμετέχει στην συνάντηση για πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων
• Συμμετέχει στο συνέδριο «Πρόληψη και ευαισθητοποίηση της Κοινής επιβολής του νόμου / INHOPE»
• Συμμετέχει στην εκπαιδευτική συνάντηση για τις Γραμμές Καταγγελιών της INHOPE

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο.