Συνάντηση - Εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Map Your Meal’ στην Αθήνα

Η προγραμματισμένη συνάντηση και εργαστήριο για το πρόγραμμα ‘Map Your Meal’ (‘Χαρτογραφείστε το Γεύμα σας') πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου με 1 Ιουλίου 2015. To πρόγραμμα Map Your Meal το οποίο υλοποιείται παράλληλα στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, γύρω από τα θέματα της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και τα εναλλακτικά συστήματα επισιτισμού.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο γύρω από τη χρήση μίας δωρεάν περιεκτικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας θα μπορούν οι καταναλωτές να βρίσκουν πληροφορίες για την προέλευση των τροφίμων, τον τρόπο παραγωγής και τις επιπτώσεις της παραγωγής και του εμπορίου στις τοπικές κοινότητες, το περιβάλλον και την οικονομία. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης μια σειρά από ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την άμεση εμπλοκή των πολιτών.


Στα πλαίσια αυτά, η συνάντηση είχε σκοπό τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του προγράμματος σε όλες της χώρες της υλοποίησής του, τη διενέργεια του εργαστηρίου για τον περαιτέρω προσδιορισμό της έρευνας πάνω στην οποία βασίζεται η εφαρμογή, αλλά και η ανασκόπηση της τεχνικής ανάπτυξης και προόδου της εφαρμογής. Η όλη συνάντηση ήταν πολύ παραγωγική και δημιουργική σε μία περίοδο σταθμό για το πρόγραμμα, θέτοντας καθαρούς στόχους και ορόσημα για την καλύτερη υλοποίηση αλλά και για το μέγιστο θεμιτό αντίκτυπο των στόχων του προγράμματος σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Στη συνάντηση, συμμετείχαν οι ομάδες των εταίρων του προγράμματος που απαρτίζονταν από τους συντονιστές του προγράμματος της εκάστοτε χώρας-εταίρου, την ομάδα ερευνητών και τον Τεχνικό συντονιστή/προγραμματιστή της εφαρμογής.


Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αλλά και για να μείνετε άμεσα ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ακολουθήσετε μας στο Facebook και στο Twitter!!