Παγκόσμια Εκπαίδευση και Ειδικά Σχολεία


Ο κοινωνικός αποκλεισμός αφορά την αποξένωση ατόμων ή συγκεκριμένων ομάδων από ορισμένα κοινωνικά πλαίσια και μπορεί να επηρεάσει άτομα από διάφορες υπο-ομάδες, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες και με δυσκολίες μαθήσεως. Τις πλείστες φορές τα «κρούσματα» του κοινωνικού αποκλεισμού σε ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορεί να μην είναι τόσο εμφανή, αλλά σε συνδυασμό με κοινωνικά ταμπού που υπάρχουν μπορούν να επιφέρουν τη κοινωνική στιγματοποίηση. Ίσως μια θετική προσέγγιση στο εν λόγω θέμα να ξεκινά από την αφοσίωσή μας στα κοινά στοιχεία που μας ενώνουν και στον σεβασμό προς τη διαφορετικότητα μας, που επίσης αποτελεί κοινό μας στοιχείο ως άνθρωποι.


Το μεγαλύτερο κοινό μεταξύ μας, εκτός από την ανθρώπινη μας φύση, είναι το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη στον οποίο ζούμε. Ο κόσμος μας είναι διασυνδεδεμένος σε υψηλό βαθμό και η επιρροή που μπορεί να έχει ο καθένας μας μέσω των πράξεων του, συνειδητά ή ασυνείδητα, μπορεί να είναι ευρεία. Το φάσμα της παγκόσμιας εκπαίδευσης αφορά τη κατανόηση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε παγκόσμια ζητήματα όπως τη φτώχεια που μαστίζει τις αναπτυσσόμενες περιοχές του πλανήτη, την ασφαλή πρόσβαση σε καθαρή τροφή και νερό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη. Ο τομέας της παγκόσμιας εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να μεταβάλει τις σκέψεις και τις πράξεις μας σε πιο συλλογικές προς το παγκόσμιο εκτός από το τοπικό, επιτρέποντας μας να γνωρίσουμε άλλες κουλτούρες, να παρατηρήσουμε άλλα ήθη και έθιμα και να ασπαστούμε τη ξεχωριστή ποικιλομορφία που διακατέχει την κάθε χώρα.


Πέραν από το τεράστιο φάσμα που καλύπτει η παγκόσμια εκπαίδευση και στα θετικά που παρέχει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην Κύπρο υπήρξε αξιοσημείωτη θετική επιρροή σε άτομα με ειδικές ανάγκες που ασχολήθηκαν με θέματα παγκόσμιας εκπαίδευσης στα σχολεία τους. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην ίδια εκπαιδευτική θεματολογία παγκόσμιας εκπαίδευσης με τα υπόλοιπα σχολεία τοποθετεί τους μαθητές με ειδικές ανάγκες σε κοινό έδαφος με τους υπόλοιπους μαθητές σε όσο αφορά τη κατανόηση του κόσμου, ανεξαιρέτου του νοητικού και συναισθηματικού επιπέδου. Μέσω της παγκόσμιας εκπαίδευσης, τα παιδιά μπορούν να εκτιμήσουν τη θέση τους σε ένα κόσμο που ανήκει σε όλους, έπειτα γνωρίζοντας πως δεν λειτουργούν μονάχα σαν οντότητα αλλά σαν μέρος ενός αλληλένδετου συστήματος. Η παγκόσμια εκπαίδευση βοηθά τους μαθητές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αντιληφθούν τη θέση τους στο κόσμο και την αντίστοιχη διασυνδεσιμότητα που τον χαρακτηρίζει. Η υλοποίηση και η καθιέρωση προγραμμάτων παγκόσμιας εκπαίδευσης θα παρέχει τεράστια συνεισφορά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, και θα ενδυναμώσει τα σχολεία παράλληλα.


Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Future Worlds Center με συνεργάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο (CDEC), Πολωνία (IGO) και Βουλγαρία (Alliance) διεξάγει το πρόγραμμα “O Kόσμος στο Kατώφλι μας” το οποίο αποσκοπεί στο να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά να εξερευνήσουν και να εκτιμήσουν τον κόσμο μας, να παρατηρήσουν το φυσικό τους περιβάλλον και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τα μικρά παιδιά και να αλλάξει τις συμπεριφορές τους απέναντι στα θέματα ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μπορούν να αναλάβουν δράση για να στηρίξουν αειφόρους τρόπους ζωής. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να εξετάζει τρία βασικά θέματα εκπαίδευσης:


• την έννοια της αλληλοσύνδεσης (τοπικοί-παγκόσμιοι συσχετισμοί)
• την αειφόρο ανάπτυξη,
• και την έννοια του δικαίου (μέσω του Δίκαιου Εμπορίου)


Το πρόγραμμα στηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και πραγματοποιείται σε συνεργασία με δασκάλους νηπιαγωγείων, προδημοτικών, δημοτικών, βοηθούς δασκάλους και με άλλους ενήλικες εκπαιδευτικούς, ούτως ώστε να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση και οι δεξιότητες τους για να μπορέσουν να προσθέσουν δραστηριότητες που παρακινούν την μάθηση παγκοσμίων θεμάτων στη καθημερινή διδασκαλία των παιδιών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος και γενικότερα του οργανισμού, επισκεφθείτε τους πιο κάτω συνδέσμους:


http://worldfromourdoorstep.com/index.php/en/
http://futureworldscenter.org/

Μέμνων Αρέστης
Συντονιστής Προγράμματος στο Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του Future Worlds Center