Παρουσίαση και Προώθηση της λογισμικής πλατφόρμας του έργου UINFC2

Στις 9 και 10 Ιουλίου 2015, η κα. Έλενα Αριστοδήμου και η κα. Ηλιάδα Σπύρου από το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) μαζί με την κα. Χρυστάλλα Σολομώντος από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας συμμετείχαν στο 1ο εργαστήρι παρουσίασης και προώθησης της λογισμικής πλατφόρμας του έργου UINFC2 που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.


Το UINFC2 - Engaging Users in Preventing and Fighting Cyber Crime είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Prevention of and Fight Against Crime» της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συντονίζεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI), του Centre of Excellence in Terrorism, Resilience, Intelligence & Organised Crime Research (CENTRIC), του Πανεπιστημίου Πειραιά, της εταιρίας ADITESS Ltd και της εταιρίας Mezza Group Ltd.

Το UINFC2 στοχεύει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικής πλατφόρμας η οποία θα παρέχει ευφυή ανάλυση υπαρχόντων ή συλλεγόμενων δεδομένων, θα εκτελεί αυτόματη διαδικτυακή παρακολούθηση και έλεγχο καθώς επίσης θα παίρνει αυτόματες αποφάσεις και θα παράγει αναφορές. Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

• Να αναπτύξει και να ενδυναμώσει τις ικανότητες των Αρχών Επιβολής Νόμου, των διαφόρων συνδέσμων, οργανισμών και σωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου της «Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών στο Διαδίκτυο» ώστε να καταπολεμηθεί με στρατηγικό τρόπο το έγκλημα στον κυβερνοχώρο καθώς επίσης και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο.
• Να στηρίξει τις Αρχές Επιβολής Νόμου στην αυτόματη ανίχνευση παράνομων δεδομένων που δημοσιεύονται σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, υπόγειες κοινότητες κτλ, καθώς και στον μετέπειτα καθορισμό προτεραιοτήτων για διεξαγωγή ερευνών.
• Να εισαγάγει τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα του ICT στα πεδία της εξόρυξης δεδομένων (data mining), νοημοσύνης, συσχέτισης, κατηγοριοποίησης, αυτοματοποιημένης παρακολούθησης, λήψης αποφάσεων, δημιουργίας αναφορών κτλ, για καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
• Να διευκολύνει την επίσημη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων έτσι ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το ηλεκτρονικό έγκλημα.
• Να ενισχύσει την αποστολή του EC3 – European Cybercrime Center που πρόσφατα έχει συσταθεί, δημιουργώντας στρατηγικές αναφορές σχετικά με τις τάσεις στο έγκλημα και τις αναδυόμενες απειλές με σκοπό τη δημιουργία συγκρινόμενων στατιστικών μεταξύ των συμμετεχόντων μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο UINFC2 μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.uinfc2.eu/wp/en/