Νέοι του Κόσμου: Διήμερο εργαστήριο με ειδικό εκπαιδευτή από την Γκάνα

Στις 27-28 Ιουνίου 2015, το πρόγραμμα «Νέοι του Κόσμου - Ενσωμάτωση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης στην εργασία με νέους» διοργάνωσε διήμερο εργαστήριο για τους αντιπροσώπους οργανισμών που εργάζονται με νέους που είχαν λάβει μέρος στην πρώτη φάση του προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από ειδικό εκπαιδευτή από τον οργανισμό Young People we Care από την Γκάνα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν εις βάθος παγκόσμια θέματα όπως το «νερό» και τα «κινητά τηλέφωνα» και είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν τοπικές δράσεις. Το εργαστήριο τους έδωσε τα εργαλεία να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση στον «Παγκόσμιο Νότο» και να εξερευνήσουν τις αλληλοσυνδέσεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.youthoftheworld.org).