Μνημόνιο Συνεργασίας Future Worlds Center - Association of Social Promotion Digital Future

Το Future Worlds Center ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με το Association of Social Promotion Digital Future με έδρα την Ιταλία. Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Future Worlds Center, δρ. Γιάννη Λαούρη, και τον Πρόεδρο του Association of Social Promotion Digital Future, κο Antonio Gallo.

Ο σκοπός του μνημονίου είναι να προωθηθεί και να ενισχυθεί η ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών έργων και προγραμμάτων μεταξύ των δύο οργανισμών, όπως για παράδειγμα έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, τα οποία θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως για τους νέους.

Επιδίωξη του Future Worlds Center είναι να συνεχίσει την έντονη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα για να αναπτύξει συνεργασίες με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσέλκυση Ευρωπαϊκών και Διεθνών κονδυλίων και στην ανάπτυξη κοινωφελών έργων με απώτερο σκοπό την κοινωνική και οικονομική πρόοδο του τόπου και των πολιτών.