Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus

Ο οργανισμός μας το μήνα Σεπτέμβρη δέχτηκε την πρώτη φοιτήτρια Erasmus για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης. Η Ana Tomaško Plukavec, η οποία κατάγεται από τη Σλοβενία και είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο Department of Graphic and Media Technologies - University of Ljubljana, θα πραγματοποιήσει την Πρακτική της Άσκηση στο Future Worlds Center ως γραφίστρια για περίοδο έξι μηνών.

Έχοντας ως φιλοσοφία την προσφορά Πρακτικής Άσκησης σε νέους ανθρώπους, είτε μέσω του δικού του θεσμού παροχής Πρακτικής Άσκησης είτε μέσω του προγράμματος Erasmus, το Future Worlds Center προσβλέπει στη συνέχιση του συγκεκριμένου θεσμού προσφέροντας στους ασκούμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών τους η οποία είναι πολύτιμη για τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Αν σας ενδιαφέρει η προοπτική Πρακτικής Άσκησης στο Future Worlds Center, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού μας για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες (http://www.futureworldscenter.org).