Διεθνές Φόρουμ για τον Πολίτη – Let’s get active

Στις 15-17 Οκτωβρίου 2015, το Future Worlds Center οργανώνει το «Διεθνές Φόρουμ για τον Πολίτη» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Classic Hotel στη Λευκωσία. Πολίτες από όλη την Ευρώπη θα αναπτύξουν μαζί εισηγήσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μεθοδολογίας του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου.

Το Διεθνές Φόρουμ θα πάρει τη μορφή διαδραστικού εργαστηρίου, το οποίο θα χρησιμοποιήσει την μεθοδολογία του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου. Αναμένεται ότι το με το τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν ένα συλλογικό όραμα σχεδιάζοντας ένα χάρτη με δράσεις και πολιτικές. Η μεθοδολογία του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου υποστηρίζει την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου ανάμεσα σε ομάδες με διαφορετικές απόψεις και οπτικές.

Το Διεθνές Φόρουμ για τον Πολίτη αποτελεί μέρος του προγράμματος "Let’s get Active! Incentives for citizens’ active participation in the democratic life of the European Union” το οποίο πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Europe for Citizens της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να λάβετε μέρος, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την πιο κάτω ηλεκτρονική φόρμα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2015: http://goo.gl/forms/NFcJxgNo05

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.letsgetactive.eu