Νέοι του Κόσμου: Εργαστήρια στις εγκαταστάσεις οργανισμών που ασχολούνται με νέους

Στα πλαίσια του προγράμματος "Νέοι του Κόσμου - Ενσωμάτωση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης στην εργασία με νέους", το Future Worlds Center παρέχει τετράωρα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις οργανισμών που εργάζονται με νέους με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα παγκόσμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος επισκέπτονται τους οργανισμούς αυτούς για να εξερευνήσουν μαζί με τα μέλη, τους εθελοντές και τους εργαζομένους τα παγκόσμια ζητήματα και να τους βοηθήσουν να προσθέσουν μια πιο παγκόσμια διάσταση στις δράσεις τους. Στο τέλος κάθε εργαστηρίου γίνεται σχεδιασμός τοπικών δράσεων και δραστηριοτήτων για νέους.

Για το μήνα Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί εκπαιδεύσεις με τους οργανισμούς PlanBe, OXygono και με την οργάνωση Cyprus Youth DiplomaCY.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.youthoftheworld.org