Συνέδριο: "Η προσφυγική κρίση: οι εξελίξεις και η κατάσταση στην Κύπρο"

Το Future Worlds Center μέσω του Humanitarian Affairs Unit θα διεξάγει μονοήμερο συνέδριο γύρω από το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης και της Κυπριακής της διάστασης με τον τίτλο ‘’Η προσφυγική κρίση: οι εξελίξεις και η κατάσταση στην Κύπρο’’.

Το συνέδριο βρίσκεται κάτω από την αιγίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Κύπρο και θα λάβει χώρα στις 16 Νοέμβρη, 2015, στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία από τις 09:00 μέχρι τις 12:00.