Ετήσιο Γενικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους (ECRE)

Το ετήσιο Γενικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους (ECRE), μιας συμμαχίας 90 οργανισμών από όλη την Ευρώπη, έλαβε χώρα κατά το τριήμερο 14 και 16 Οκτωβρίου στη Χάγη με την συμμετοχή και του κυπριακού οργανισμού Future Worlds Center.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ECRE κάλεσε επειγόντως τους Ευρωπαίους ηγέτες να αντιμετωπίσουν ενεργά τη μεγαλύτερη κρίση εκτοπισμού από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι με τον ερχομό του χειμώνα η κατάσταση για τους πρόσφυγες θα επιδεινωθεί ραγδαία.

Το Future Worlds Center, σαν δραστήριο μέλος του Συμβουλίου, συμμετείχε ενεργά στο συνέδριο και ήταν μέλος της εκλογικής επιτροπής.