Υπόμνημα " Κάντε το χυμό πορτοκαλιού δίκαιο!"

Στα πλαίσια του προγράμματος SUPPLY CHAINGE, το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του Future Worlds Center ανακοίνωσε την έναρξη του Πανευρωπαϊκού υπομνήματος «ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΣΤΙΒΕΙΣ: Κάνε δίκαιο το χυμό πορτοκαλιού».

Με την υπογραφή του παρόντος αιτήματος, καλούμε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αναγνωρίσουν ότι οι συνθήκες εργασίας των εργατών και των παραγωγών καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής χυμού πορτοκαλιού σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού είναι απαράδεκτες. Είναι ευθύνη των προμηθευτών να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι που παράγουν τα τρόφιμα που πωλούνται στα καταστήματά τους, με τη μορφή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ζουν και εργάζονται με αξιοπρέπεια!

Μπορείτε να βρείτε το υπόμνημα εδώ.