Συνέδριο TACH στην Πράγα

Ο Μέμνων Αρέστης, μέλος του Τμήματος Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του FWC είχε την ευκαιρία να παρευρεθεί στο συνέδριο με τίτλο “Teachers-Agents of Change”, το οποίο διοργανώθηκε από το PIN στη Τσέχικη Δημοκρατία στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Το συνέδριο διοργανώθηκε στα πλαίσια ενός διετούς προγράμματος εν ονόματι «Teachers- Agents of Change» που στοχεύει στο να εισαγάγει εργαστήρια και μαθήματα για την παγκόσμια εκπαίδευση σε διάφορα προγράμματα σε επιλεγμένα πανεπιστήμια στη Τσέχικη Δημοκρατία και Πολωνία με σκοπό την προετοιμασία και ενδυνάμωση της νέας γενεάς εκπαιδευτικών με γνώση και δεξιότητες για να διδάξουν παγκόσμια εκπαίδευση στα σχολεία.

Το συνέδριο το οποίο αποτελούσε μέρος της τελευταίας φάσης του προγράμματος, παρείχε ένα ιδανικό περιβάλλον όπου εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες στον τομέα της παγκόσμιας μάθησης γνωρίστηκαν και αντάλλαξαν εναύσματα πάνω σε ιδέες και εμπειρίες. Διάφορες απόψεις της παγκόσμιας μάθησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ανάμεσα σε ομάδες και ακολούθησε περαιτέρω ανάλυση σε εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα.