Νέοι του Κόσμου: Διήμερο εργαστήριο με ειδικό εκπαιδευτή από την Γκάνα

Στις 27-28 Ιουνίου 2015, το πρόγραμμα «Νέοι του Κόσμου - Ενσωμάτωση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης στην εργασία με νέους» διοργάνωσε διήμερο εργαστήριο για τους αντιπροσώπους οργανισμών που εργάζονται με νέους που είχαν λάβει μέρος στην πρώτη φάση του προγράμματος.

Νέοι του Κόσμου: Εργαστήρια στις εγκαταστάσεις οργανισμών που ασχολούνται με νέους

Στα πλαίσια του προγράμματος "Νέοι του Κόσμου - Ενσωμάτωση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης στην εργασία με νέους", το Future Worlds Center παρέχει τετράωρα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις οργανισμών που εργάζονται με νέους με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα παγκόσμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος επισκέπτονται τους οργανισμούς αυτούς για να εξερευνήσουν μαζί με τα μέλη, τους εθελοντές και τους εργαζομένους τα παγκόσμια ζητήματα και να τους βοηθήσουν να προσθέσουν μια πιο παγκόσμια διάσταση στις δράσεις τους. Στο τέλος κάθε εργαστηρίου γίνεται σχεδιασμός τοπικών δράσεων και δραστηριοτήτων για νέους.

Ευρωπαϊκή Έρευνα “Young Children (0-8) and digital technology”

Το New Media Lab του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) έχει αναλάβει την υλοποίηση στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Έρευνας "Young Children (0-8) and digital technology" η οποία διεξάγεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Joint Research Center (JRC) of European Commission και θα υλοποιηθεί σε δεκατέσσερα Ευρωπαϊκά κράτη.

Καλοκαιρινή Κατασκήνωση Ασφαλούς Διαδικτύου στη Ρουμανία

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος CyberEthics, το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) χρηματοδότησε δύο νέες παιδοβουλευτές να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην καλοκαιρινή κατασκήνωση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο που πραγματοποιήθηκε όπως και κάθε χρόνο στη Ρουμανία.