Συμμετοχή του FWC στο AIDA (Βάση Δεδομένων Πληροφοριών Ασύλου)


Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η έκθεση της AIDA για την Κύπρο, από το Future Worlds Center, περιέχοντας εκτενής πληροφορίες για την κατάσταση και τις διαδικασίες ασύλου. Το πρόγραμμα AIDA έχει σαν γενικό στόχο να συμβάλει στη βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών ασύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ και της κατάστασης των αιτούντων άσυλο, προωθώντας υψηλά πρότυπα προστασίας εναρμονισμένα με την Ευρωπαική νομοθεσία και δίκαιες διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και κράτησης σε 16 κράτη μέλη, μέσα από εθνικές αναφορές, συγκριτικούς δείκτες, νέα, οπτικοακουστικό υλικό και έγγραφες μαρτυρίες.

Η εξέλιξη της Δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή


Η μετά 9/11 εποχή της ανασφάλειας και η παγκόσμια οικονομική κρίση αποτέλεσαν τις αφετηρίες για περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών και επιδείνωση των δημοκρατιών διαδικασιών παγκοσμίως. Έδωσαν παράλληλα το πρόσχημα σε ένα σύστημα που ξεπέρασε τα όρια της δημοκρατικής του εντολής να θέσει τον εαυτό του πάνω από το συμφέρον της Δημοκρατίας.

Παγκόσμιο Σύστημα Τροφίμων: ένας μη-βιώσιμος κύκλος

Παντού γύρω μας παρατηρούμε συνεχόμενες οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές κρίσεις, οι οποίες σπρώχνουν διαδοχικά τα όρια του πλανήτη μας. Αυτές οι κρίσεις είναι εμφανείς στη καθημερινότητα μας μέσω του παγκοσμίου συστήματος τροφίμων, το οποίο παρουσιάζει σοβαρές ανεπάρκειες όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την αειφορία του. Το παρόν σύστημα είναι άδικο και ανεπαρκές παραβιάζοντας το βασικό μας δικαίωμα στην επισιτιστική ασφάλεια. Εφόσον το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για πρόσβαση σε τροφή είναι κατοχυρωμένο στο διεθνές δίκαιο, είναι ως εκ τούτου νομική υποχρέωση όλων των κρατών να εκπληρώσουν.

Έγκλημα στο Διαδίκτυο


Τα συστήματα και οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορίας αποτελούν σήμερα έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Παράλληλα αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στα πλαίσια των λειτουργικών και κοινωνικών δομών της κάθε χώρας. Η ανάγκη έτσι που οι τεχνολογίες αυτές να παρέχουν ασφάλεια στη χρήση τους και διατήρηση των αρχών της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας τους κατά τη μεταφορά, επεξεργασία αλλά και αποθήκευσή τους, είναι επιτακτική.