Το Future Worlds Center στη 2η Παγκύπρια Οικογιορτή

Το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του Future Worlds Center συμμετείχε στην Δεύτερη Παγκύπρια Οικογιορτή την Κυριακή, 07 Ιουνίου 2015 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά. Η οικογιορτή είναι ένα ετήσιο συμβάν που πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας ντόπιων παραγωγών που υλοποιούν μεθόδους βιολογικής παραγωγής και ασπάζονται ιδεολογίες αειφόρου ανάπτυξης, χειροτέχνες και οργανισμούς που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη και υποστηρίζουν τους ντόπιους παραγωγούς.

2ο Φεστιβάλ Δρόμου

Το 2ο Ετήσιο Φεστιβάλ Δρόμου συνδιοργανωμένο από Future Worlds Center και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έλαβε χώρα στις 17 Ιουνίου 2015 με αξιοσημείωτη επιτυχία.

Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για Λειτουργούς στη Γραμμή Βοήθειας

Το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ‘Cyberethics’ (www.cyberethics.info) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της 6ης σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων για λειτουργούς στη Γραμμή Βοήθειας Ασφαλούς Διαδικτύου (Helpline). Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, παρακολούθησαν 18 συμμετέχοντες με εκπαιδευτικό υπόβαθρο στους κλάδους των κοινωνικών επιστημών (π.χ. ψυχολογία, κοινωνική εργασία).

Στρατηγικό Εργαστήρι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου 3CE


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, στις 30 Ιουνίου 2015, Στρατηγικό Εργαστήρι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου 3CE στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Όργανα Επιβολής του Νόμου και Κέντρα Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος της Ευρώπης που επιδεικνύουν ένα αξιόλογο έργο προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος.